نویسنده = سیدتقی میرحاجی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین همبستگی بارندگی با تولید علوفه سالانه مهمترین بوته‌ای‌های مرتعی منطقه فیروزکوه

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 54-62

سیدتقی میرحاجی؛ مرتضی اکبرزاده؛ فرهاد آژیر