نویسنده = رضا قضاوی
تعداد مقالات: 2
2. امکان‌سنجی توسعه پایدار اکوتوریسم بیابان در کویر شیراز

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 70-79

زهرا خادمت الرسول؛ رضا قضاوی؛ سید حجت موسوی