نویسنده = الهام فخیمی ابرقویی
تعداد مقالات: 3
2. اثر برخی از خصوصیات توپوگرافی بر تنوع گیاهی (مطالعه موردی: مراتع استپی ندوشن یزد)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 408-419

الهام فخیمی ابرقویی؛ منصور مصداقی؛ پرویز غلامی؛ حسین نادری نصرآباد


3. بررسی تغییرات عامل‌های پوشش گیاهی در راستای گرادیان چرایی در مراتع استپی ندوشن یزد

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 219-230

الهام فخیمی ابرقویی؛ منصور مصداقی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی