نویسنده = سهیلا نوری
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تنش شوری بر جوانه زنی دو گونه Aeluropus lagopoides و Aeluropus littoralis از چهار منطقه (اکسشن)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 335-349

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ محسن نصیری؛ سهیلا نوری؛ سیدحسن کابلی