نویسنده = فرهنگ قصریانی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی تنوع خصوصیات مورفولوژیکی جمعیت‏های دو گونه گیاه استپی Stipa barbata var arabica و Stipa hohenackeriana در استان اصفهان

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 201-215

لیلی صفایی؛ فرهنگ قصریانی؛ بابک بحرینی نژاد؛ حسین زینلی؛ داود افیونی


2. تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه Stipa barbata در مراتع نمونه مناطق نیمه استپی کشور

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 471-477

علی محبی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ غلامحسین رحمانی؛ قاسم خداحامی؛ قاسمعلی ابرسجی؛ محمدعلی دهقانی تفتی؛ فریده ثقفی خادم


3. آثار شدت‌های مختلف برداشت بر برخی ویژگی‌های رویشی و زایشی گونه L. Dactylis glomerata در منطقه سارال کردستان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 676-684

کاظم ساعدی؛ فرهنگ قصریانی؛ علی اشرف جعفری؛ محمد فیاض


4. بررسی اثر شدت‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه گونه‌های Stipa arabica، Oryzopsis holciphormis و Poa bulbosa در سایت کوه پنج استان کرمان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 494-502

غلامحسین رحمانی؛ فرهنگ قصریانی؛ محمد شریفی یزدی؛ محمدرضا کدوری


9. تأثیر شدت‌های مختلف برداشت بر تولید علوفه گونهPuccinella distans در شوره‌زارهای آذربایجان‌غربی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 507-517

فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ افسانه جبارزارع؛ میرطاهر قائمی