کلیدواژه‌ها = گرمسار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر مراحل رشد بر ارزش غذایی دو گونه شورروی در اراضی شور گرمسار

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 464-473

احسان زندی اصفهان؛ علی اشرف جعفری؛ رسول میراخورلی


2. بررسی پتانسیل ذخیره کربن در درمنه‌زارهای حریم جاده (مطالعه موردی: اتوبان ایوانکی – گرمسار)

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 128-137

احمدرضا پناهیان؛ حمیدرضا ناصری؛ مجید کریمپور ریحان؛ محمد جعفری؛ سیدعلیرضا حسینی