کلیدواژه‌ها = پانیکوم
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کارایی نوعی پلیمر آبدوست در کشاورزی و منابع طبیعی

دوره 10، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 111-129

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر


3. واکنش پانیکوم (Panicum antidotale) نسبت به تکرار و شدتهای مختلف برداشت

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 714-721

حمید هویزه؛ مامک احمدیان


4. بررسی اثر آمیختگی نوعی پلیمر سوپر‌جاذب با ماسه بادی در رویش پانیکوم1

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 305-316

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر؛ فرهاد خاکساریان