کلیدواژه‌ها = بافت خاک
تعداد مقالات: 10
2. بررسی کارایی نوعی پلیمر آبدوست در کشاورزی و منابع طبیعی

دوره 10، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 111-129

شهرام بانج شفیعی؛ اسماعیل رهبر


3. اثر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغ کاری سبزوار

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 459-478

محمدجواد احمدیان یزدی؛ اسماعیل رهبر


4. اثر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغکاریهای گناباد

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 19-32

محسن فریدونی نسری؛ اسماعیل رهبر


5. تاثیر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاع کاری های استان یزد (نتایج ده ساله)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 179-190

عباس زارع زاده؛ اسماعیل رهبر؛ محمد ابوالقاسمی


6. اثرات متقابل خاک و گیاه در شوره‌زارهای دشت کرسیا، داراب، جنوب شرقی استان فارس

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 170-182

مهدی نجفی قیری؛ علیرضا محمودی؛ شاهرخ عسکری؛ اسماعیل فرخ نژاد


8. بررسی اثر رطوبت‌های قبلی خاک بر مقادیر رواناب و رسوب با استفاده از باران شبیه‌سازی‌شده

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 445-455

عزیز ارشم؛ علی محمد آخوندعلی؛ عبدالکریم بهنیا


9. اثرده سالة تُنک کردن بر رشد و سرسبزی تاغکاریهای سبزوار1

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 313-322

محمدجواد احمدیان یزدی؛ اسماعیل رهبر؛ اروجعلی کریمی


10. رشد تاغکاریهای گناباد، ده سال بعد از تنک کردن

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 385-393

محسن فریدونی نسری؛ اسماعیل رهبر؛ اروجعلی کریمی