کلیدواژه‌ها = Festuca Ovina
تعداد مقالات: 7
1. امکان سنجی کشت گونه مرتعی Festuca ovina به منظور اصلاح مراتع شور و دارای آلاینده

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 524-535

مهشید سوری؛ احسان زندی اصفهان؛ نادیا کمالی


2. مطالعه فنولوژی مهمترین گیاهان مرتعی منطقه سرعلی‌آباد گرگان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 635-645

سید علی حسینی؛ علی احسانی


3. تاثیر زمان بارش‌ها بر‌ فنولوژی گونه Festuca ovina

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 208-197

احمد موسوی؛ علی احسانی؛ فرهاد آقاجانلو


6. بررسی اثرهای آللوپاتیک (بازدارندگی) گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri) بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و گیاهچه گونه علف‌بره (Festuca ovina) در شرایط گلخانه‌ای

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 297-305

حسین آذرنیوند؛ یاسر قاسمی آریان؛ رضا یاری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ اسفندیار جهانتاب


7. اثر NaCl پرایمینگ بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه بذرهای گونه L. Festuca ovina در شرایط تنش شوری

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 452-462

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ بهمن شاکرمی؛ مسعود طبری؛ بهزاد بهتری