کلیدواژه‌ها = فنولوژی
تعداد مقالات: 34
2. بررسی آت اکولوژی گونه Eurotia ceratoides (L.) (CA). Mey در استان اصفهان

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 387-408

محمدتقی فیضی؛ مرتضی خداقلی؛ مصطفی سعیدفر؛ امرعلی شاهمرادی


4. فنولوژی سه گونه مرتعی Aeluropus lagopoides، Desmostachya bipinnata و Halocnemum strobilaceum در منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 271-281

محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی؛ علی احسانی


5. مطالعه فنولوژی مهمترین گیاهان مرتعی منطقه سرعلی‌آباد گرگان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 635-645

سید علی حسینی؛ علی احسانی


6. تعیین میزان تغییرات تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع (اردبیل- سایت یایپاق سبلان)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 567-577

اسماعیل علی اکبرزاده؛ حسن یگانه؛ هادی افراه


7. تاثیر زمان بارش‌ها بر‌ فنولوژی گونه Festuca ovina

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 208-197

احمد موسوی؛ علی احسانی؛ فرهاد آقاجانلو


8. آت اکولوژی گونه مرتعی سبط کاشانی(Stipagrostis Karelini) در ماسه‌زارهای استان اصفهان

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-50

سید مرتضی ابطحی؛ امرعلی شاهمرادی؛ عباس کیانی پور


11. بررسی آت اکولوژی گونه توج (Decne. Salvadora oleiodes) در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 86-99

هاشم کنشلو؛ محمد یوسف آچاک


12. بررسی مراحل فنولوژی گونه Artemisia aucheri در مناطق نیمه‌استپی ایران

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 13-23

علی احسانی؛ مامک احمدیان؛ سعید رشوند؛ محمد علی دهقانی تفتی؛ مصطفی زارع


13. معرفی سه گونه علوفه ای Prangos latiloba Korov.، Convolvulus commutatus Boiss و Stachys trinervis Aitch. & Hemsl. در مراتع استان خراسان شمالی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-160

محمد جنگجو؛ فریدون ملتی؛ زهره آتشگاهی؛ مجید وطن پور


16. بررسی خصوصیات بوم‌شناختی گونه نتر (Astragalus squarrosus) در رویشگاه‌های کاشان

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 372-383

حسین آذرنیوند؛ علی طویلی؛ سیدعلی صادقی سنگدهی؛ محمد جعفری؛ محمد علی زارع چاهوکی


18. بررسی آت‌اکولوژی گونه (M.B.)DC. Caragana grandiflora (مطالعه موردی: شهرستان پلدشت استان آذربایجان‌غربی)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 486-497

میرصمد سیدموسوی؛ سیده خدیجه مهدوی؛ احمد احمدی


19. مطالعه آت‌اکولوژی گونه مرتعیL. Lolium perenne در استان مازندران

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 90-106

ملیحه اوشیب نتاج؛ حسن شکرچی؛ مریم کشاورزی؛ محمد اکبر زاده


20. بررسی آت اکولوژی Dorema aucheri در اکوسیستم های مرتعی استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 564-574

سید ابراهیم کاظمی؛ امرعلی شاهمرادی؛ محسن پادیاب؛ اردشیر شفیعی؛ یاسر قاسمی آریان


21. کاربرد درجه روز رشد(GDD) در تعیین مراحل فنولوژی چهارگونه‌ از گندمیان در ایستگاه تحقیقات مراتع همند ‌آبسرد

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 362-376

تقی میرحاجی؛ عباسعلی سندگل؛ محمدحسن قاسمی؛ سهیلا نوری


22. بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گون علفی ) (Astragalus brachyodontus در مراتع استان اردبیل

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 221-233

جابر شریفی؛ امرعلی شاهمرادی؛ علی اکبر ایمانی


23. در استان خوزستان Cenchrus ciliaris آت‌اکولوژی گونه مرتعی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 200-208

حمید هویزه؛ امرعلی شاهمرادی


24. آت‌اکولوژی گونه Stipagrostis pennata در استان یزد

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 254-261

محمد ابوالقاسمی؛ امر علی شاهمرادی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ صدیقه زارع کیا


25. آت اکولوژی گونه Ferula oopoda ( Boiss & Buhse) در استان کرمان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 447-454

محمد شریفی یزدی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا؛ منصوره خداشناس