تعداد مقالات: 1010
151. کاربرد تصاویر سنجنده ETM+ در تخمین میزان تولید و پوشش گیاهی مراتع منطقه طالقان

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 24-31

حسین ارزانی؛ زین العابدین حسینی؛ خسرو میرآخورلو


153. مطالعه و برآورد کربن ‌آلی خاک با استفاده از توابع انتقالی در مراتع دماوند

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 409-415

مریم دادگر؛ شهلا محمودی؛ محمدحسین مهدیان؛ محمد حسین مسیح آبادی؛ رضا سکوتی اسکویی


154. مطالعه فنولوژی دو گونه بوته‌ای Thymus kotschyanus و Artemisia aucheri در مراتع نیمه استپی الموت قزوین

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 591-603

سعید رشوند؛ علی احسانی؛ حسن یگانه؛ انور سور


155. پیش‌بینی تغییرات آینده پوشش اراضی منطقه حفاظت شده سبزکوه با استفاده از مدل CA-Markov

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-30

زهرا عبدالعلی زاده؛ عطاالله ابراهیمی


157. تعیین ارزش غذایی گونه شورپسند Halostachys caspica در مراحل مختلف فنولوژیکی در سه رویشگاه متفاوت

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 32-41

بهروز رسولی؛ بهرام امیری؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری


158. بررسی تغییرات عامل‌های پوشش گیاهی در راستای گرادیان چرایی در مراتع استپی ندوشن یزد

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 219-230

الهام فخیمی ابرقویی؛ منصور مصداقی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی


159. رابطه بین جوامع گیاهی و متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: کویر میقان اراک)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 384-394

حمید ترنج زر؛ قوام الدین زاهدی؛ محمد جعفری؛ حجت ا... زاهدی پور


161. کاربرد فرایند تحلیلی سلسله مراتبی(AHP) در ارزیابی راهبردهای بیابان‌زدایی (مطالعه موردی: منطقه خضرآباد یزد)

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 35-50

محمدحسن صادقی‌روش؛ حسن احمدی؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد طهمورث


162. پیش‌بینی وقوع طوفان گرد و خاک با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه‌ی موردی: شهر زابل)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 205-220

محمدرضا جمالیزاده تاج‌آبادی؛ علیرضا مقدم نیا؛ جمشید پیری؛ محمدرضا اختصاصی


163. کاربرد درجه روز رشد(GDD) در تعیین مراحل فنولوژی چهارگونه‌ از گندمیان در ایستگاه تحقیقات مراتع همند ‌آبسرد

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 362-376

تقی میرحاجی؛ عباسعلی سندگل؛ محمدحسن قاسمی؛ سهیلا نوری


164. جمع‌آوری و شناسایی سوش‌های ریزوبیوم همزیست با شبدرهای استان خوزستان

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 527-537

کورش بهنام‌فر؛ ابراهیم رحمانی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ محمدحسن صالحه شوشتری


165. ارزیابی توان کاربری مرتع به روش سیستمی در حوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 32-44

اسماعیل شیدای‌کرکج؛ جواد معتمدی؛ کیوان کریمی زاده


166. اثر توسعه رشد گیاه بر مقدار عناصر معدنی چهار گونه مرتعی در مراتع ییلاقی طالقان

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 426-435

حسین ارزانی؛ رمضان ذاکری؛ جواد معتمدی؛ زهرا ارزانی؛ مجید آخشی


169. روند تغییرات رواناب در آبخیز رودخانة کردان1

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 161-173

اسماعیل رهبر؛ مسعود مسعودی


171. بررسی لیست فلورستیک و غنای گونه‌ای در پارک ملی سالوک (خراسان شمالی)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 456-467

علی تایا؛ حمید رضا ناصری؛ جمشید قربانی پاشا کلایی؛ مریم شکری


172. منشأیابی رسوبات بادی منطقه فدیشه نیشابور

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 26-41

هادی معماریان خلیل آباد؛ علی اکبر صفدری؛ محمدرضا اختصاصی


173. بررسی رابطه عوامل اکولوژیک با انتشار جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنو1

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 179-199

کیان نجفی تیره شبانکاره؛ عادل جلیلی؛ نعمت ا... خراسانی؛ زیبا جم زاد؛ یونس عصری


174. بررسی قابلیت داده‌های سنجنده های TM و ETM+ در برآورد پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک - مطالعه موردی استان مرکزی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 320-347

حسین ارزانی؛ سید حسن کابلی؛ حمید رضا میرداوودی؛ مهدی فرحپور


175. آت اکولوژی گونه Ferula oopoda ( Boiss & Buhse) در استان کرمان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 447-454

محمد شریفی یزدی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا؛ منصوره خداشناس