ارزیابی کارایی سنجه بهره‬برداری در اندازه‌گیری میزان برداشت گندمیان بومی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری میزان بهره‌برداری گندمیان وجود دارد که هر یک از این روش‌ها دارای معایب و مزایای مربوط به خود هستند. استفاده از سنجه بهرهبرداری برای اندازه‌گیری بهره‌برداری گونه‌های گندمی و شبه گندمی، یکی از این روش‌ها است. این تحقیق به ارزیابی کارایی سنجه بهرهبرداری در تعیین میزان برداشت گندمیان بومی ایران می‌پردازد. بدین منظور میزان بهره‌برداری دو گونه‌ی گندمی Agropyron cristatum و Stipa barbata با سنجه بهرهبرداری تعیین و میزان تطبیق نتایج آن با روش نسبت وزنی (شاهد) با استفاده از رگرسیون ارزیابی می‌گردد. از آنجا که لازمه‌ی استفاده از سنجه بهرهبرداری وجود مقیاس‌های بهره‌برداری برای گونه‌های مورد مطالعه است که در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد، ابتدا به توسعه‌ی این مقیاس‌ها پرداخته می‌شود. بدین منظور، 30 گیاه از گونه‌های مورد مطالعه نمونه‌برداری شد که 25 پایه برای تهیه مقیاس بهره‌برداری و 5 پایه برای بررسی چگونگی انطباق دو روش مورد استفاده قرار گرفتند. نتاج نشان داد که دو روش دارای تطابق زیادی هستند و سنجه بهرهبرداری به خوبی قادر به نشان دادن میزان بهره‌برداری گندمیان است. از آنجا که این روش، سریع، غیر مخرب و بسیار ارزان است، استفاده از سنجه بهرهبرداری برای برآورد میزان بهره‌برداری گونه‌های گندمی بومی ایران توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of utilization gauge efficiency for measuring utilization of native grasses of Iran

نویسنده [English]

  • Mohsen Sharafatmand
چکیده [English]

There are various methods to measure the utilization of grasses that each of these methods has its own advantages and disadvantages. The use of utilization gauge for grasses and grass-like species is one of these methods. This research was aimed to investigate the efficiency of utilization gauge in determining the utilization rate of native grasses in Iran. Thus, the utilization rate of Agropyron cristatum and Stipa barbata was measured by utilization gauge method, and the conformity of results with the weight ratio method (control) was assessed by linear regression. Since the utilization scales are prerequisite to the use of utilization gauge, which currently do not exist in our country, first these scales were developed. For this purpose, 30 plant individuals were sampled, of which 25 individuals were used to provide utilization scales and five individuals were used to evaluate the conformity of the two methods. According to the results, the two methods showed good conformity, so that the utilization gauge could be used to estimate the utilization of grasses. Since this method is rapid, non-destructive, and cheap, the use of utilization gauge is recommended to estimate the utilization rate of native grasses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • utilization
  • grasses
  • utilization gauge
  • Stipa barbata
  • Agropyron cristatum