تهیه نقشه مناطق بیابانی استان خراسان براساس پارامترهای اقلیمی و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران،

2 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparing desert regions map of Khorasan province based on climate factors using GIS

نویسندگان [English]

  • Mohammadtaghi Kashki 1
  • Reza Ghafourian 1
  • Mohammad Khosroshahi 2
1 Research Instructor, Khorasan Razavi, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorasan province
  • climate factors
  • desert regions
  • GIS