بررسی تاثیر پخش سیلاب بر تولید مرتع در ایستگاه چنداب ورامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

2 مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of water spreading effects on plant productivity in Chandab

نویسندگان [English]

  • farhad Azhir 1
  • Naser Ansari 2
  • Valiollah mozafarian 2
1 Research Instructor, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sari, Iran
2 Research Instructor, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • water spreading
  • plant productivity
  • Chandab-Varamin
  • Hadi Ahmadi station
  • Flood spreading