شناسایی و تفکیک مناطق بیابانی از دیدگاه ژئومرفولوژیکی ( مطالعه موردی: استان تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and separation of geomorphological deserts in Tehran

نویسندگان [English]

  • Hosein Attarpour Fard 1
  • Majid Hasani 2
  • Mohammad Khosroshahi 3
1 Research Expert, Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Research Instructor, Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • desert
  • geomorpholog
  • morphogenic
  • lithoedaphical