بررسی تطبیقی ثبات زیست محیطی در ناحیه قفقاز کوچک و زاگرس شمالی ( با تاکید بر مراتع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات امور دام استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، تهران

2 استاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Environmental Stability in the Small Caucasus and Northern Zagros Area (with Emphasis on Rangelands)

نویسندگان [English]

  • Reza Hoseinpour 1
  • Ali Akbar Mehrabi 2
1 Research Expert, West Azarbyijan Animal Research Science Institute, AREEO, Urmia, Iran
2 Professor, Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Caucasus
  • North Zagros
  • Aras
  • natural resources
  • exploitation system
  • rangelands