تاثیر سیستم های مختلف کشت یونجه های یکساله نخود و آیش بر رواناب سطحی فرسایش خاک، و ذخیره رطوبت در خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزیف دانشگاه خرم آباد، لرستان، ایران

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده کشاورزیف دانشگاه تربیت مدرس، تهران،، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of cropping systems annual medics (Medicago spp) fallow and chickpea on run off, erosion and soil moisture.

نویسندگان [English]

  • Khosro Azizi 1
  • Amir Ghalavand 2
  • Hosein heydari Sharif Abad 3
  • Seyed Ali Modarres Sanavi 4
1 Assistant professor, faculty of Agriculture, Khoram Absd University, Lorestan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Range Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • cropping systems
  • Annual medics
  • surface run off
  • soil erosion