مقایسه تولید علوفه در کشت مخلوط یونجه با دو گونه گرامینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسف سازمان محیط زیست، تهران، ایران

2 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و علوم دامی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forage yield comparison of mixture of rained Medicago sativa -Bromus inermis and Medicago sative - Agropyron elogatum

نویسندگان [English]

  • Anoushivan Mohseni 1
  • Shahrokh Mohseni 2
1 Expert of Environment Organization, Tehran, Iran
2 Research expert, East Azabyijan Natural Resources Research and Animal Science Research Center, AREEO, Tabriz, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • medicago
  • Ghara yonjeh
  • Bromus inermis
  • Agropyron elogatum