حفظ و بقاء گونه های مهم مرتعی با استفاده از گرده افشانی زنبور عسل در مراتع ییلاقی استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

2 عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conservation and Survival of Important Rangeland Species Using Bee Pollination in the Rangeland of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Shirvan Razaghi Kamroodi 1
  • Mohammad Akbarzadeh 2
1 Research Expert, MazandaranProvince Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Sari, Iran
2 Academic Member, MazandaranProvince Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Sari, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • bees
  • Ranches
  • Mazandaran