بررسی قابلیت تصاویر ماهواره ای در طبقه بندی خاک های تحت تاثیر شوری و قلیائیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of satellite imagery capability for classification of salt and sodium affected soils

نویسنده [English]

  • Masoud Aleyha
Research Expert, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • satellite imagery
  • spectral reflection
  • saline soils
  • sodium soils