بررسی سازگاری(استقرار و زنده مانی) تعدادی از گیاهان مرتعی در مراوه تپه گنبد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Range plants adaptation studies (establishment and survival) in Marava Tappeh of Gonbad

نویسنده [English]

  • Abbasali Sanadgol
Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • compatibility
  • rangeland species
  • Plantations of Maraveh hill