نویسنده = حسین ارزانی
تعداد مقالات: 15
1. اثر بهره برداری‌های چرایی بر خصوصیات پوشش گیاهی و خاک مناطق استپی (مطالعه موردی: مراتع استپی ساوه)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 745-756

صدیقه زارع کیا؛ حسین ارزانی؛ محمد حعفری؛ نیلوفر زارع


3. پایش تغییرات پوشش گیاهی مراتع در فصل رویش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و ارتباط آن با عوامل اقلیمی مطالعه موردی: استان البرز

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 615-624

مرتضی حسینی توسل؛ حسین ارزانی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ محمد جعفری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اصغر کهندل


4. کیفیت علوفه پنج گونه مهم مرتعی در مراحل مختلف رشد در مراتع زاغه لرستان

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 607-614

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ رضا سیاه منصوری


5. بررسی قابلیت داده‌های سنجنده های TM و ETM+ در برآورد پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک - مطالعه موردی استان مرکزی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 320-347

حسین ارزانی؛ سید حسن کابلی؛ حمید رضا میرداوودی؛ مهدی فرحپور


6. تعیین شایستگی منابع آب برای چرای شتر با استفاده از GIS

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 513-523

سید اکبر جوادی؛ حسین ارزانی؛ علی سلاجقه؛ مهدی فرحپور؛ قوام الدین زاهدی


7. تأثیر شرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اخترآباد ساوه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 249-260

علی احسانی؛ حسین ارزانی؛ مهدی فرحپور؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ عادل جلیلی؛ حمید رضا میرداودی؛ حمیدرضا عباسی؛ مژگان السادات عظیمی


8. ارزیابی پتانسیل رویشگاه با استفاده از خصوصیات سطحی خاک

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 232-248

سید عطا رضایی؛ حسین ارزانی


9. بررسی تغییرات فصلی ذخایر کربوهیدراتهای محلول در سه گونه گرامینه چندساله و مرغوب مراتع منطقه پلور

دوره 14، شماره 1، بهار 1386، صفحه 19-32

حسین قره داغی؛ حسین ارزانی؛ حسن ابراهیم‌زاده؛ محمدرضا قنادها؛ ناصر باغستانی


11. پایش پوشش گـیاهی و تولید مراتع استپی استان قم طی یک دوره شش ساله

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 296-313

حسین ارزانی؛ سید مهدی ادنانی؛ حسین بشری؛ مژگان سادات عظیمی؛ حسین باقری؛ مرتضی اکبرزاده؛ سید حسن کابلی


12. تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد دالاق در مراتع آق قلا

دوره 13، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 236-247

حسین ارزانی؛ سیده خدیجه مهدوی؛ علی نیکخواه؛ حسین آذر نیوند


14. بررسی آثار تغییرات بارندگی و سطح ایستابی آب زیرزمینی بر پوشش، تراکم و تولید گونه اشنان در منطقه چاه افضل اردکان یزد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 74-81

جلال عبداللهی؛ حسین ارزانی؛ ناصر باغستانی؛ فخرالسادات میرعسکرشاهی