نویسنده = سادات فیض نیا
تعداد مقالات: 6
2. بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گردوغبار معدنی در حومه شهر اصفهان

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 313-324

ربانه روغنی؛ سادات فیض نیا؛ سعید سلطانی؛ رضا شهبازی


4. منشأیابی رسوبات بادی حاشیه پلایای گاوخونی با استفاده از روش ژئوشیمی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 695-710

سادات فیض نیا؛ فرانک پورطیب؛ حسن احمدی؛ کوروش شیرانی


5. نقش رسوب‌زایی سازندهای زمین‌شناسی و تعیین سهم استانی حوزه آبخیز سد شهید عباسپور (حوزه آبخیز کارون 1)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 423-435

سادات فیض نیا؛ مسعود نصری؛ علی نجفی؛ حسن نخکوب