نویسنده = رضا ولی زاده
تعداد مقالات: 2
2. استفاده از آلکانهای واکسی گیاهان بعنوان نشانگر در مطالعات تغذیه ای

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 891-904

عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده