نویسنده = سید علی حسینی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رفتار چرایی گوسفند و مقایسه آن در شیب‌های مختلف در مراتع نیمه‌استپی مطالعه موردی(کرسنک، سرعلی‌آباد، سارال، گون بان و قروه)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 558-569

علی احسانی؛ محمد فیاض؛ حمزه علی شیرمردی؛ سید علی حسینی؛ کاظم ساعدی؛ محمدرضا شوشتری؛ جمال حسنی


2. مطلوبیت کیفیت علوفه گونه‌های مهم مرتعی در مراتع ییلاقی سرعلی‌آباد استان گلستان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 651-662

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ سید رضا حسینی


3. بررسی تأثیر کودهای ازته و فسفره روی کیفیت علوفه Eruca sativa در مراتع قشلاقی مراوه‌تپه استان گلستان

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 180-190

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ منیژه توان؛ سید علی حسینی؛ منصور مصداقی