همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
آشکارسازی علل ترک دامداری بهره‌برداران عشایری شمال‌شرقی ایران

محمدرضا شهرکی؛ محسن شرافتمندراد؛ یاسر قاسمی اریان

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 571-589

چکیده
  سابقه و هدف برآورده نشدن نیازها، تغییر اقلیم و تعارضات اجتماعی و اقتصادی حاصل از آن زندگی جوامع عشایری را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. به‌طوری‌که آنها مجبور به ترک دامداری به شکل موقت یا دائم هستند. در همین راستا، این تحقیق به شناسایی و تحلیل علل ترک دامداری بهره‌برداران عشایری در مراتع قشلاقی شمال‌شرقی ایران پرداخته است. مواد ...  بیشتر

اثر تغییر اقلیم بر رویشگاه‌‌ گونه Boiss. ‌Bromus tomentellus در زاگرس جنوبی بر پایه مدل پیش‌‌بینی اقلیم

مرتضی خداقلی؛ راضیه صبوحی؛ مینا بیات؛ پروانه عشوری؛ جواد معتمدی (ترکان)

دوره 29، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 530-541

چکیده
  شناخت عوامل محیطی موثر در استقرار پوشش گیاهی، می‌تواند به مدیریت صحیح اکوسیستم‌‌های مرتعی کمک کند. رویشگاه مطلوب، تأثیرتأثیر به‌سزایی بر بقا و تولید مثل گونه‌ها دارد. با پیشرفت علم آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی، پیش‌بینی رویشگاه‌ گونه‌های گیاهی با استفاده از روش‌های مدل‌سازی، میسر شده است. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف تهیه ...  بیشتر

ارزیابی خطر و برنامه بیلان صفر بیابان‌زایی در افق 2030 در دشت گرگان

زهرا جمالی؛ مجید اونق؛ عبدالرسول ماهینی

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 191-200

چکیده
  رویکرد مدیریتی بیلان صفر تخریب اراضی (ZNLD) به‌عنوان یک رویکرد نوین برای اولین بار در سال 2012 با هدف صفرسازی تخریب اراضی در افق 2030 مطرح شد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی روند بیابان‌زایی با استفاده از مدل ESAs، اجرای رویکرد ZNLD و ارائه یک برنامه مدیریتی است. در این پژوهش پس از تهیه نقشه کاربری اراضی مربوط به سال‌های 2000، 2010 و 2018 و پیش‌بینی ...  بیشتر

ظرفیت ذخیره کربن گونه‌‌های Lycium depressum Stocks و Zygophyllum fabago L. و خاک رویشگاه‌‌های‌ آنها در کویر میقان، اراک

حمید رضا میرداودی؛ احسان زندی اصفهان؛ غلامرضا گودرزی؛ علی فرمهینی

دوره 28، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 328-340

چکیده
  در این پژوهش به ارزیابی اولیه از ظرفیت ذخایر کربن رویشگاه‌‌های محل پراکنش دو گونه گرگ‌تیغ (Lycium depressum Stocks) و قیچ (Zygophyllum fabago L.) در اراضی شور حاشیه کویر میقان اراک پرداخته شد. برای اندازه­گیری پارامترهای مختلف گیاهی از طرح نمونه‌برداری تصادفی- سیستماتیک استفاده شد. برای تعیین بیوماس هوایی و زیرزمینی، به روش قطع و توزین و برای تعیین ...  بیشتر

مدلسازی رویشگاه بالقوه گونه کما (Ferula ovina) در حال حاضر و سالهای آینده با استفاده از مدل افزایشی تعمیم یافته(مطالعه موردی: فریدونشهر اصفهان)

مهسا قاضی مرادی؛ عطاالله ابراهیمی

دوره 27، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 321-333

چکیده
  ارزیابی رویشگاه بالقوه و مطالعه پراکنش جغرافیایی گونه‌ها یک موضوع کلیدی در بسیاری از مطالعات اکولوژیکی، حفاظت محیط زیست، حیات وحش و همچنین ارزیابی روند تغییرات در مقیاس‌های مختلف است. در این راستا، نتایج این تحقیق نشان داد که در سالهای 2030 و 2080 به ازای ثابت ماندن تمامی فاکتورهای اقلیمی به غیر از میانگین درجه حرارت سالیانه احتمال ...  بیشتر

درک و سازگاری عشایر نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی منطقه سمیرم (مطالعه موردی: عشایر قشقایی)

راضیه صبوحی؛ حسین بارانی؛ مرتضی خداقلی؛ احمد عابدی سروستانی؛ اصغر طهماسبی

دوره 25، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 438-453

چکیده
  بدون تردید جوامع عشایری از مهمترین و تاثیرپذیرترین جوامع بشری نسبت به تغییر اقلیم هستند که در عین حال دانش بومی آن‌ها نقش نافذی در مدیریت مرتع و دام دارد. بدین منظور درک و دانش بهره­برداران مراتع ییلاقی سمیرم استان اصفهان نسبت به تغییر اقلیم بررسی شد. جامعه مورد مطالعه، عشایر مراتع ییلاقی سمیرم می­باشد که در حدود 7700 بهره­بردار ...  بیشتر