کلیدواژه‌ها = استقرار
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ارتباط رشد سیاه‌تاغ با خصوصیات خاک (مطالعه موردی :تاغزارهای شمال گناباد و جنوب مه‌ولات)

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 30-38

منیژه مهدی زاده؛ علی گلکاریان؛ کمال الدین ناصرالدین؛ علی اصغر طالبانفرد


4. بررسی تاثیر پیتینگ و کنتور فارو در استقرار چند گونه مهم مرتعی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 619-634

مرتضی خداقلی؛ ستار چاوشی


5. بررسی تیمارهای بذر جو بر استقرار یونجه در شرایط دیم

دوره 8، شماره 4، تابستان 1380، صفحه 65-88

تقی میرحاجی؛ مسعود محمد علیها