کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه عملکرد علوفه ارقام یونجه در شرایط دیم

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 32-44

قاسمعلی ابرسجی؛ سیدعلی حسینی


3. بررسی تنوع خصوصیات مورفولوژیکی جمعیت‏های دو گونه گیاه استپی Stipa barbata var arabica و Stipa hohenackeriana در استان اصفهان

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 201-215

لیلی صفایی؛ فرهنگ قصریانی؛ بابک بحرینی نژاد؛ حسین زینلی؛ داود افیونی


4. بررسی ناهمگنی مکانی عملکرد اکوسیستم مرتعی ناشی از شدت‏های مختلف چرا و جهت‏های جغرافیایی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 547-559

الهام رفیق؛ کمال الدین ناصری؛ منصور مصداقی؛ فریدون ملتی


5. ارزیابی تنوع صفات زراعی و کیفیت علوفه در جمعیت های مختلف اسپرس زراعی (Onobrychis sativa)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 417-429

حمیده جوادی؛ علی اشرف جعفری؛ معصومه رمضانی یگانه؛ محمود امیرخانی


6. بررسی تغییرات مورفولوژیک- فیزیولوژیک دو گونه مرتعی Puccinellia distance و Aeluropus littoralis برای مقابله با خشکی و شوری

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-10

اصغر قاسمی فیروزآبادی؛ محمد جعفری؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حسین آذرنیوند؛ حمیدرضا عباسی