نویسنده = رفیعی امام، عمّار
تعداد مقالات: 4
1. امکان‌سنجی داده‌های ماهواره‌ای به‌منظور مطالعه خصوصیات خاکهای مناطق خشک (برآورد رنگ خاک)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 560-573

حمید رضا متین فر؛ سید کاظم علوی پناه؛ عمار رفیعی امام


3. بررسی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر زرد شدن تاغزارهای دست‌کاشت ( مطالعه موردی در استان سمنان )

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 525-539

داریوش قربانیان؛ سودابه کروری؛ پروین صالحی؛ عمار رفیعی امام؛ سید محمد موسوی