نویسنده = حشمتی، مسیب
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه کارایی بهره‌برداری‌های مختلف از مراتع بر ترسیب کربن در استان کرمانشاه

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 44-53

محمد قیطوری؛ یحیی پرویزی؛ مسیب حشمتی؛ محمد احمدی


2. عوامل موثر در تخریب مراتع استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 314-323

محمد قیطوری؛ ناصر انصاری؛ عباسعلی سندگل؛ مسیب حشمتی