نویسنده = ابوالقاسمی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روشهای مختلف ذخیره نزولات آسمانی و فصل کشت در استقرار گونه کمای طبسی(Ferula tabasensis)در استان یزد (مطالعه موردی: مراتع کالمند بهادران)

دوره 27، شماره 1، بهار 1399

محمد تقی زارع؛ محمد فیاض؛ صدیقه زارع کیا؛ ناصر باغستانی میبدی؛ محمد ابوالقاسمی


2. بررسی نقش کویرها در تشکیل بیابان‌های ماسه‌ای یزد

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 344-355

کاظم دشتکیان؛ حمیدرضا عباسی؛ محمد ابوالقاسمی