نویسنده = پاک پرور، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات کاربری اراضی ‌در ارتباط ‌با شوری ‌خاک سطحی در منطقه مروست یزد

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 292-306

کاظم دشتکیان؛ مجتبی پاک پرور؛ محمد هادی راد


2. بررسی توانایی تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 و7 در تعیین تغییرات قلیائیت خاک در دشت قهاوند (استان همدان)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 559-578

مهدی احمدیان؛ مجتبی پاک پرور؛ داوود عاشورلو