نویسنده = خسروی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرهای پخش سیلاب در تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه میهم قروه استان کردستان)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 234-242

جمال ایمانی؛ علی طویلی؛ عیسی بندک؛ محمد خسروی