نویسنده = پارسامهر، محمد حسین
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل بادهای فرساینده و بررسی توان حمل رسوبات بادی در مناطق بیابانی استان اصفهان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 832-842

امیرحسین پارسامهر؛ زهرا پورخسروانی