نویسنده = حبیبی اربطانی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی روش‌های زمین‌آمار به منظور پهنه‌بندی اقلیمی استان اصفهان با استفاده از روش دومارتن

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 419-430

وحید حبیبی اربطانی؛ مجتبی زارعیان جهرمی؛ سید علی صادقی سنگدهی