نویسنده = تایا، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی لیست فلورستیک و غنای گونه‌ای در پارک ملی سالوک (خراسان شمالی)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 456-467

علی تایا؛ حمید رضا ناصری؛ جمشید قربانی پاشا کلایی؛ مریم شکری