نویسنده = ابوبکر، رزنانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر گونه Eucalyptus camaldulensis Dehnh. و خاک بر پالایش ازت معدنی سیلاب- ایستگاه پژوهشی آبخوانداری گربایگان فسا

دوره 15، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 379-394

مهرداد محمدنیا؛ چه فوزیا اسحاک؛ سید آهنگ کوثر؛ رزنانی ابوبکر