نویسنده = سیداخلاقی‌شال، سیدجعفر
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر در تخریب منابع طبیعی کشور و سهم آنها در تخریب

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 508-524

ناصر انصاری؛ سیدجعفر سیداخلاقی‌شال؛ محمدحسن قاسمی