نویسنده = حسینی، مجید
تعداد مقالات: 2
1. قلمرو مناطق بیابانی‌استان تهران از دیدگاه پوشش گیاهی1

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 490-499

ابراهیم فراهانی؛ محمد خسرو شاهی؛ مجید حسینی؛ سیامک لقمانی


2. معرفی و تعیین ویژگیهای بیابانهای اقلیمی و زمین شناسی در استان تهران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 102-108

مجید حسینی؛ محمد خسروشاهی؛ عباس عطاپور؛ سید عزیز کرمی