نویسنده = دشتی، محید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه سه واریته Elymus hispidus (Opiz) Melderis در مراحل مختلف فنولوژی در شرایط دیم

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 683-694

محید دشتی؛ علی اشرف جعفری؛ حامد ظریف کتابی؛ فریده ثقفی خادم