نویسنده = ادنانی، سید مهدی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آت اکولوژی گونه سبط ( Stipagrostis plumosa) در مراتع استان قم

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 187-201

حسین باقری؛ امر علی شاهمرادی؛ سید مهدی ادنانی


2. بررسی نظام چرای شبانی موجود در حاشیه حوض‌سلطان قم

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 258-268

مهدی فرحپور؛ سید مهدی ادنانی؛ محمد فیاض


3. ارزیابی و تهیه نقشه‌ خطرکل بیابان‌زایی با روش فائو- یونپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قمرود)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 575-588

محمد مهدی فتاحی؛ محمد درویش؛ حمیدرضا جاویدکیا؛ سید مهدی ادنانی


4. بررسی استقرار و سازگاری چند گونة‌ گراس مرتعی در مراتع نیمه‌استپی منطقه کهک قم

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 11-21

سید مهدی ادنانی؛ عباس پورمیدانی؛ مهدی فرح‌‌پور


5. پایش پوشش گـیاهی و تولید مراتع استپی استان قم طی یک دوره شش ساله

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 296-313

حسین ارزانی؛ سید مهدی ادنانی؛ حسین بشری؛ مژگان سادات عظیمی؛ حسین باقری؛ مرتضی اکبرزاده؛ سید حسن کابلی