نویسنده = رفیعی امام، عمار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی توسعه مزارع و پوشش گیاهی دست کاشت در حاشیه کویر دامغان

دوره 11، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 323-342

عمار رفیعی امام؛ غلامرضا زهتابیان؛ امیرهوشنگ احسانی


2. بررسی پتانسیل بیابان‌زایی از منظر زوال پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوضه رودشور قزوین)

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 38-49

سعید رشوند؛ جمال مصفایی؛ محمد درویش؛ عمار رفیعی امام


3. تعیین توان پذیرش جمعیتی سرزمین، معیاری مهم در ارزیابی روند بیابان زایی (مطالعه موردی: استانهای تهران و البرز)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 498-511

سیدجعفر سیداخلاقی؛ حمیدرضا عباسی؛ عمار رفیعی امام؛ محمد درویش