نویسنده = احمدی، الهه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات تولید و مصرف گونه های مرتعی مراتع قره باغ ارومیه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 613-623

احمد احمدی؛ مرتضی اکبرزاده؛ حسن یگانه؛ مریم بخشنده سوادرودباری؛ الهه احمدی


2. بررسی تیمارهای مختلف تقلید چرای علوفه روی تولید و شادابی گونه Bromus tomentellus (مطالعه موردی: مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی )

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 320-332

احمد احمدی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ الهه احمدی؛ نیلوفر زارع


3. بررسی آت اکولوژی گونه مرتعی Astragalus effusus در مراتع استان آذربایجان غربی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 172-181

احمد احمدی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا؛ الهه احمدی؛ سعیده ناطقی