نویسنده = ارزانی، حسین
تعداد مقالات: 15
1. بررسی شایستگی مراتع منطقه جلیزجند برای گردشگری و تفرج

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 187-200

علی فرازمند؛ حسین ارزانی؛ سیداکبر جوادی؛ عباسعلی سندگل


3. ارزیابی شیوه مرتعداری و سیستم‌های چرایی پیشنهادی در مراتع شهرستان سمیرم، اصفهان

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 249-258

مسعود برهانی؛ حسین ارزانی؛ زهرا جابرالانصار


5. مقایسه وضعیت مراتع دارای طرح با مراتع فاقد طرح (مطالعه موردی: منطقه زرندیه، استان مرکزی)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 218-209

علیرضا افتخاری؛ حسین ارزانی؛ احسان زندی اصفهان؛ اسماعیل علیزاده


6. کاربرد تصاویر سنجنده ETM+ در تخمین میزان تولید و پوشش گیاهی مراتع منطقه طالقان

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 24-31

حسین ارزانی؛ زین العابدین حسینی؛ خسرو میرآخورلو


7. معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نزاد ترکی قشقایی در مراتع استان فارس

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 333-344

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی


8. طبقه بندی شاخص های کیفیت علوفه مراتع ییلاقی طالقان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 271-250

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ محمد جعفری؛ مهدی فرح پور؛ محمدعلی زارع چاهوکی


9. معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نژاد کبوده در مراتع ییلاقی و قشلاقی استان فارس

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 557-570

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی


10. تعیین کیفیت علوفه Agropyron libanoticum Hack در مراحل مختلف فنولوژی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 571-580

سید اکبر جوادی؛ شادی محمد پوری نعیم؛ حسین ارزانی؛ احمد احمدی


11. تعیین ارتباط بین گونه های گیاهی غالب با عوامل محیطی و داده های ماهواره ای به کمک رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع رینه استان مازندران)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 371-381

زینب جعفریان؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ قوام الدین زاهدی؛ حسین آذرنیوند


12. تأثیر مراحل فنولوژیکی بر کیفیت 5 گونه مرتعی در مراتع نیمه استپی جاشلوبار سمنان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 384-394

حسین ارزانی؛ حسین پوزش؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ رسول میرآخورلی؛ سید علی نیک نژاد


13. برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد مغانی بر اساس کیفیت علوفه در دسترس (مطالعه موردی منطقه کلیبر در استان آذربایجان‌شرقی)

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 431-444

حسین ارزانی؛ سمیه عالی خانی؛ سید اکبر جوادی؛ بردیا نوریان


15. بررسی تأثیر مرحله فنولوژیکی برکیفیت علوفه دوازده گونه مرتعی، در مراتع استان همدان

دوره 15، شماره 1، بهار 1387، صفحه 42-50

حسین ارزانی؛ محمدرضا صادقی منش صادقی منش؛ حسین آذرنیوند؛ قاسم اسدیا ن؛ احسان شهریاری