نویسنده = روحانی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی مراتع نیمه‌خشک بیدخت

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 18-28

جلیل فرزادمهر؛ حامد سنگونی؛ حمید روحانی