نویسنده = احسانی، علی
تعداد مقالات: 7
2. فنولوژی سه گونه مرتعی Aeluropus lagopoides، Desmostachya bipinnata و Halocnemum strobilaceum در منطقه زمین‌سنگ استان هرمزگان

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 271-281

محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی؛ علی احسانی


3. تأثیر شدت چرا بر پتانسیل ترسیب کربن گونهArtemisia sieberi (مطالعه موردی مراتع چاه ماری شهرستان بهبهان)

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 227-234

سمیه دهداری؛ معصومه موقری رودپشتی؛ زهره خراسانی کوهانستانی؛ علی احسانی


4. مطالعه فنولوژی مهمترین گیاهان مرتعی منطقه سرعلی‌آباد گرگان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 635-645

سید علی حسینی؛ علی احسانی


5. تاثیر زمان بارش‌ها بر‌ فنولوژی گونه Festuca ovina

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 208-197

احمد موسوی؛ علی احسانی؛ فرهاد آقاجانلو


7. بررسی رابطه بارندگی و تولید علوفه سالانه مهمترین گیاهان مرتعی منطقه خشکه رود ساوه- استان مرکزی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 614-623

صدیقه زارع کیا؛ نیلوفر زارع؛ علی احسانی؛ فرهنگ جعفری؛ حسن یگانه