نویسنده = دیانتی تیلکی، قاسمعلی
تعداد مقالات: 3
1. اثرات تنش شوری بر جوانه زنی دو گونه Aeluropus lagopoides و Aeluropus littoralis از چهار منطقه (اکسشن)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 335-349

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ محسن نصیری؛ سهیلا نوری؛ سیدحسن کابلی


2. اثر آتش‌سوزی بر روابط زیستی گیاه بالشتکی اسپرس در علفزارهای کوهستانی پارک ملی گلستان

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 140-151

خدیجه بهلکه؛ مهدی عابدی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی


3. بررسی اثر ویژگیهای خاک و عوامل فیزیوگرافی بر پوشش گیاهی (مطالعه موردی: بخشی از مراتع ییلاقی پلور)

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 655-668

شکوفه شکراللهی؛ حمیدرضا مرادی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی