نویسنده = رزبان حقیقی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. گروه بندی جمعیت های Agropyron tauri براساس صفات مورفولوژیک

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 693-702

جلیل کریم زاده؛ حسن منیری‌فر؛ اکبر عبدی قاضی جهانی؛ احمد رزبان حقیقی