نویسنده = جعفری، محمد
تعداد مقالات: 9
1. بررسی وضعیت عناصر غذایی خاک در اراضی کشاورزی و مرتعی (مطالعه موردی: کویر میقان اراک)

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 12-20

مهدی گنجی؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ ریحانه مسعودی


2. مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بین دو منطقه قرق و چراشده (مطالعه موردی : نظرآباد کرج)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 643-650

فیروزه مقیمی نژاد؛ محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ یاسر قاسمی آریان؛ اصغر کهندل


3. مدل طبقه‌‌بندی شایستگی مراتع سبزوار برای چرای گوسفند (مطالعه موردی، حوضه چاه‌تلخ سبزوار)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 394-408

یاسر قاسمی آریان؛ حسین آذرنیوند؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ محمد جعفری؛ اسماعیل فیله کش


4. بررسی اثرات احداث سدهای 15 خرداد و غدیر ساوه بر روند بیابان‌زایی دشت مسیله قم

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 496-506

ابوالفضل رحمتی زاده؛ محمد جعفری


6. مکان‌یابی اجرای پروژه‌های پیتینگ و فاروئینگ به کمک سیستم تصمیم یار مکانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-108

محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مهشید سوری؛ سیده خدیجه مهدوی


7. مطالعه اثر احداث فارو بر میزان ترسیب کربن و تثبیت ازت در درمنه زارهای ( Artemisia sieberi) استان سمنان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 298-308

حامد جنیدی جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد جعفری؛ ابراهیم کارگری


8. طبقه بندی شاخص های کیفیت علوفه مراتع ییلاقی طالقان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 271-250

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ محمد جعفری؛ مهدی فرح پور؛ محمدعلی زارع چاهوکی


9. تعیین ارتباط بین گونه های گیاهی غالب با عوامل محیطی و داده های ماهواره ای به کمک رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع رینه استان مازندران)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 371-381

زینب جعفریان؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ قوام الدین زاهدی؛ حسین آذرنیوند