نویسنده = زاهدی، قوام الدین
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثرات مدیریت قرق بر مراتع پارک ملی خبر و مناطق همجوار

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 128-138

نعمت اله مددی زاده؛ حسین ارزانی؛ قوام الدین زاهدی؛ نجمه فاریابی


2. تعیین ارتباط بین گونه های گیاهی غالب با عوامل محیطی و داده های ماهواره ای به کمک رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: مراتع رینه استان مازندران)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 371-381

زینب جعفریان؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ قوام الدین زاهدی؛ حسین آذرنیوند


3. رابطه بین جوامع گیاهی و متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: کویر میقان اراک)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 384-394

حمید ترنج زر؛ قوام الدین زاهدی؛ محمد جعفری؛ حجت ا... زاهدی پور


4. تعیین شایستگی منابع آب برای چرای شتر با استفاده از GIS

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 513-523

سید اکبر جوادی؛ حسین ارزانی؛ علی سلاجقه؛ مهدی فرحپور؛ قوام الدین زاهدی